bijeenkomstgebouw Vollenhove

bijeenkomstgebouw

Vollenhove, Overijssel

noodzakelijke extra ruimte voor de Hervormde Gemeente

(project niet uitgevoerd)

Bij de Hervormde Gemeente Vollenhove is al jaren behoefte aan extra ruimte in of bij hun 15de-eeuwse kerkgebouw. Dit prachtige rijksmonument heeft naast het enorme tweebeukige schip waar de kerkdiensten worden gehouden een kleine consistoriekamer maar verder geen bijruimtes. Voor alle overige activiteiten beschikt de kerkgemeente nog over een gebouw elders in de stad. Dit is alleen te ver weg voor praktisch gebruik tijdens de kerkdiensten, zoals kinderopvang en zondagschool. Ook voor het bijpraten na de dienst bij een kop koffie zou een ruimte dichterbij beter functioneren.
Nadat alle mogelijkheden voor het realiseren van extra ruimte binnen en tegen de Grote Kerk aan uitgebreid waren onderzocht <bekijk ook dit project> kwam de mogelijkheid om twee kleine panden er direct tegenover aan het kerkplein te verwerven.
Het plan was om deze te slopen en een nieuw bijeenkomstgebouw te bouwen. De opgave werd een stukje stedebouwkundig en architectonisch precisiewerk in het beschermde stadsgezicht van Vollenhove waarbij welstand de lat ook nog buitengewoon hoog legde. De locatie vormt de beƫindiging van de kleinschalige bebouwing aan het plein richting de haven, terwijl tegen de achterkant inmiddels iets grootschaliger nieuwe woonbebouwing is gerealiseerd. Tot slot loopt de kavel over het talud van de dijk heen waardoor het gebouw aan de havenzijde een drie lagen hoge gevel zou moeten krijgen.

Om aan te sluiten op het ritme van de huizen aan het plein heeft het bredere ontwerp twee asymmetrische topgevels gekregen. De gevel maakt tevens een lichte knik waar deze samenkomen, wat het lange gevelvlak breekt. Omdat het gebouw aan de pleinzijde lager is dan waar het tegen de nieuwbouw aan staat is een in het oogspringend sculpturaal dak ontstaan. Hiermee past het in het alom aanwezige gevarieerde daklandschap met rode pannen van de oudere bebouwing. De gevels zijn voorzien van vlakken siermetselwerk dat ter plaatse van vensters opengewerkt is. Behalve dat deze vlakken bijdragen aan de sculpturale vorm sluiten de gevels zo ook een beetje aan op het verweerde metselwerk van de Grote Kerk en de huizen er omheen. Het patroon voor dit claustraverband in combinatie met een vlaams verband is speciaal voor dit project ontworpen. De extra verdieping op kelderniveau aan de havenzijde is vormgegeven als een basement met wanden als een talud in een donkere steen.
Kort nadat de hele gevel tot op de laatste steen was uitgewerkt en zowel stedebouw als welstand goedkeuring hadden gegeven aan het ontwerp, heeft de Hervormde Gemeente om budgetaire redenen besloten om voorlopig de huidige panden in gebruik te nemen en deze op te knappen.

Opdrachtgever: Hervormde Gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster
Constructeur: Borreman Constructie Adviesbureau, Heerde
Looptijd project: 2020-2022

<klik op een afbeelding voor meer foto's>