bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek levert inzicht en kennis over monumentale en bouwhistorische waarden van een gebouw of complex. De gemeente gebruikt het bij de toetsing van de omgevingsvergunning. Daarnaast kan het dienen als een praktische handleiding bij verbouwings- en restauratieplannen. Het onderzoek moet worden uitgevoerd conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009.