Herengracht Leiden

Herengracht 98

Leiden

restauratie en verbouwing
van een 17de-eeuws grachtenpand

voorgevel

Grachtenpand uit 1680 met een inzwenkende tuitgevel. De voorgevel toont sporen van diverse herstellingen en wijzigingen, de onderpui dateerd vermoedelijk uit de late 19de eeuw. Het bijna 350 jaar oude rijksmonument had diverse problemen die vooral het gevolg waren van veranderd gebruik en verkeerd onderhoud in de laatste 50 jaar. De opdrachtgever wilde ook meer licht op zolder en een extra trap die gemaakt moest worden door een monumentale balklaag.
De voorgevel was nog met kalkmortel gemetseld maar vermoedelijk in de jaren ’80 van de vorige eeuw was het opnieuw gevoegd met een hoog cementgehalte, waardoor dit veel minder dampdoorlatend is geworden. Vocht van binnen had gedurende lange tijd andere wegen naar buiten gezocht. Onder andere bij de kozijnen en bij de muurankers. Deze laatsten waren hierdoor gaan roesten en hadden weer plaatselijk het metselwerk kapotgedrukt. De grenen kozijnen waren aangetast door houtrot.
De hele achtergevel was voorzien van een niet dampdoorlatende cementpleister welke op plekken begon los te laten.
Het achterhuis had vergelijkbare problemen. Verder heb ik alle waterdichtingen nagelopen; met name in het zink en loodwerk was, naast onderhoud, het één en ander te verbeteren aan de detaillering.
Voor de restauratie en verbouwing heb ik een werkomschrijving gemaakt waarmee is aanbesteed. Daarna heb ik aannemer Hulshofbouw uit Aarlanderveen begeleid bij de uitvoering.

De muurankers zijn vervangen en eromheen zijn nieuwe stenen ingeboet. De kleine rotte plekken in de kozijnen zijn opgevuld met epoxy, grotere plekken zijn uitgestukt en waar nodig zijn hele delen vervangen. Vaak waren dat de onderdorpels. Om een beter vochttransport mogelijk te maken is de kozijn-muur aansluiting vervangen door een kalkmortel in plaats van een kitvoeg. Voor de achtergevel is in overleg met fabrikant Remmers een zeer dampopen gevelstuc uitgezocht.
Er is vergunning verkregen voor een dakkapel aan beide zijden van het voorhuis en ook met de wijziging van de balklaag in het achterhuis ging monumentenzorg (Erfgoed Leiden) akkoord. Voor de trap heb ik een schetsontwerp gemaakt waarbij het deel met de bovenste zes treden hangt aan de balklaag en het deel met de onderste negen treden geïntegreerd is in een kast en daar los onder staat. Dit is naderhand verder uitgewerkt en uitgevoerd door een meubelmaker.
Voor de kleuren is naar aanleiding van kleurhistorisch onderzoek gekozen voor een 19de eeuws kleurenpalet met licht zandsteenbruin voor de kozijnen en bruinpaars voor de ramen.

Architect: Rogier Groeneveld
Opdrachtgever: particulier, Leiden
Aannemer: Hulshofbouw, Aarlanderveen
constructeur: Ir. Quinten Wildeboer, Haarlem
kleurhistorisch onderzoek: Olga van der Klooster

schade-roestend-muuranker-uitstukken-kozijn

De muurankers zijn vervangen en eromheen zijn nieuwe stenen ingeboet. De kleine rotte plekken in de kozijnen zijn opgevuld met epoxy, grotere plekken zijn uitgestukt en waar nodig zijn hele delen vervangen. Vaak waren dat de onderdorpels. Om een beter vochttransport mogelijk te maken is de kozijn-muur aansluiting vervangen door een kalkmortel in plaats van een kitvoeg. Voor de achtergevel is in overleg met fabrikant Remmers een zeer dampopen gevelstuc uitgezocht.
Er is vergunning verkregen voor een dakkapel aan beide zijden van het voorhuis en ook met de wijziging van de balklaag in het achterhuis ging monumentenzorg (Erfgoed Leiden) akkoord. Voor de trap heb ik een schetsontwerp gemaakt waarbij het deel met de bovenste zes treden hangt aan de balklaag en het deel met de onderste negen treden geïntegreerd is in een kast en daar los onder staat. Dit is naderhand verder uitgewerkt en uitgevoerd door een meubelmaker.
Voor de kleuren is naar aanleiding van kleurhistorisch onderzoek gekozen voor een 19de eeuws kleurenpalet met licht zandsteenbruin voor de kozijnen en bruinpaars voor de ramen.

Architect: Rogier Groeneveld
Opdrachtgever: particulier, Leiden
Aannemer: Hulshofbouw, Aarlanderveen
constructeur: Ir. Quinten Wildeboer, Haarlem
kleurhistorisch onderzoek: Olga van der Klooster

Detaillering Loodslabben voorhuis
Ontwerp-trap-kast-meubel