‘Janusboerderij’ Hattem

'Janusboerderij'

Hattem

Twee woningen op de plek van één

Het voormalig ouderlijk huis van twee broers moest wijken voor de aanleg van de Hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle. Ter compensatie zou er in het buitengebied van Hattem een nieuwe woning gebouwd kunnen worden. Beide broers wilden daar graag gaan wonen. Maar omdat er slechts één huis verdween mocht er ook maar één huis terugkomen.
De gemeente kwam de broers tegemoet: op het erf mocht een grote schuur gebouwd worden waarin ook een woonfunctie was toegestaan. Verder werd geadviseerd een architect bij het project te betrekken.
Geen van de broers wilde natuurlijk naar de schuur verbannen worden (de “schuurwoning” was toen ook nog niet zo’n populair concept).
Als oplossing heb ik voor hen een soort ‘Janusboerderij’ ontworpen, bestaande uit twee huizen gekoppeld via het dak boven de carport ertussen. Elke woning had voor de helft een stenen ‘huisgevel’ met geveltop en een houten ‘schuurgevel’ daar dwars op. Vanuit welke hoek je ook naar dit dubbel woonhuis kijkt; er is altijd één huis met één aangebouwde schuur te zien. De welstandscommissie ging akkoord met dit originele plan!

De architectonische uitwerking is geheel eigentijds. Om toch iets van de vaak pragmatische ‘rommeligheid’ van een boerderij uit te stralen hebben de vensters allemaal verschillende afmetingen en bestaat het metselwerk uit bakstenen van verschillende kleuren met af en toe een afwijkend formaat. Voor de beplanking van de schuur is gekozen voor duurzaam vergrijzend gemodificeerd grenen (Modiwood).
Beide woningen zijn voorbereid op eventueel wonen op de begane grond in de toekomst.

Ontwerp:  19 het atelier, Zwolle
architecten: 
Rogier Groeneveld en John van Dijk 
opdrachtgever:  particulier